Voor uzelf en voor fiscale doeleinden is een goede adminstratie belangrijk voor het voortbestaan van uw onderneming. Ons adminstratiekantoor kan u daarbij ondersteunen. Tegen vaste kosten per maand. Alsof u uw eigen boekhouder aanneemt.

Uw boekhouding, ook wel financiele adminisratie genoemd, is het vastleggen van alle (financiele) mutaties van uw onderneming. U kunt hierbij denken aan uw verkopen, uw inkopen, kas en bank.

Uiteraard kunnen wij u als administratiekantoor hierbij ondersteunen.

Totale uitbesteding
U kunt ervoor kiezen uw boekhouding volledig uit te besteden. Wij kennen diverse verrassende mogelijkheden waarmee u uw admistratieve inspanningen tot een minimum kunt beperken.
Indien gewenst zover als totale kantoorvoering. Inclusief telefonie en correspondentie.

Taakverdeling
Met name uw verkopen en kas kunt u het beste zelf verzorgen. Vandaar dat wij diverse mogelijheden kunnen bieden waarmee u dit eenvoudig kunt doen. De verdere administatieve handelingen kunnen wij voor u verzorgen. U kunt er ook voor kiezen administratieve werkzaamheden zoveel mogelijk zelf te verzorgen. Onze cloud faciliteiten in combinatie met onze administratieve software maken vrijwel iedere gewenste vorm van samenwerking mogelijk.

Eenvoudige hulpmiddelen
Diverse mogelijkheden. Totale factuurcyclus online. Administratieve vastlegging en rapportage via onze cloud. Digitale archivering. Wij lichten de mogelijkheden graag toe.

Horeca en Retail
Deze sector kenmerkt zich door contant geldverkeer. Een vergissing wordt hier snel gemaakt en u kunt rekenen op extra aandacht van de belastingdienst. Ook hier kennen wij passende oplossingen voor een verantwoorde administratie.

De uitkomsten komen uiteindelijk tot uiting in uw jaarrekening, waarvan hieronder een voorbeeld:

Persoonlijk contact  

De salarisberekeningen kunnen wij voor u verzorgen. De loonstroken ontvangt u iedere maand. De hieruit volgende aangifte loonbelasting versturen wij voor u naar de belastingdienst.
De betalen bedragen aan netto salarissen en loonbelasting ontvangt als betalingsoverzicht.

Wilt u meer informatie?  

De inrichting en kwaliteit van uw administratie bepaalt de betrouwbaarheid van uw fiscale planning en aangiften c.q. betalngsverplichting voor belastingen. Denk hierbij aan:
- Omzetbelasting
- Loobelasting
- Inkomstenbelasting
- Vennootschapsbelasting
- Premie zorgverzekering en toelslagen.

In onze systematiek van werken informeren wij u hierover via ons overzicht "Preferente verplichtingen", waarin u iedere maand over uw fiscale verplichtingen wordt geinformeerd:


Wilt u meer informatie ?  

U kent de verplichte bewaartermijn. In uitzonderlijke situaties kan de belastingdienst zelfs 12 jaar teruggaan.
Daarnaast zijn contracten e.d van belang lang te bewaren.

Papier archief kan uiteraard altijd. Maar digitaliseren van archief heeft vele voordelen. Zeker voor het terugzoeken.

Wij benoemen dit met opzet in een apart kader, aangezien het belang van een goede archivering nog wel eens wordt onderschat.

Persoonlijk contact  

Iedere situatie en individuele situatie is anders. Sommigen willen alle werkzaamheden uitbesteden. Anderen willen graag sommige zaken zelf verzorgen.

Om deze reden hebben wij in eigen beheer diverse administratieve tools (software) ontwikkeld waardoor wij de adminstratieve software kunnen aanpassen aan wensen en manier van denken en niet andersom!

Zoals gezegd vele mogelijkheden die wij uiteraard graag toelichten, maar zonder bijkomende kosten voor u. Wij stellen onze tarieven all-in vast.

Persoonlijk contact  

Last but not least

De hierboven genoemde items zijn een toelichting op onderwerpen "in technische zin".
Belangrijk om te weten dat hierdoor uw administratie verantwoord en toch effectief kan en zal worden verzorgd.

Maar uiteindelijk is het persoonlijk contact doorslaggevend voor de meerwaarde van een boekhouder of administratiekantoor.
De informatievoorziening moet begrijpelijk zijn. U moet uw vragen altijd en direct kunnen stellen en wij zullen bij vragen onzerzijds zeker contact met u opnemen. Dit alles zonder het gevoel van "uurtje - factuurtje".
Persoonlijk contact  

Het liefst vermijden wij het 'uurtje-factuurtje-gevoel'.
Duidelijkheid over te verrichten taken in een ongedwongen sfeer vinden wij belangrijk. Dit werkt het beste dat, wanneer nodig, actie wordt ondernomen zonder op de klok te kijken. Onze ervaring leert dat dit bij vaste prijsafspraken het beste tot zijn recht komt.

Uiteindelijk betalen grote ondernemingen ook een vast bedrag in de vorm van salarisafspraken met hun boekhouder(s). Waarom zou dit voor het MKB niet realiseerbaar zijn.

Persoonlijk contact  

Als boekhouder bekleden wij een vertrouwensfunctie. Al zijn de diensten als boekhoudkantoor kwalitatief gezien perfect, wanneer "de klik" of de onderling open sfeer ontbreekt, doet dit grote afbreuk aan de toegevoegde waarde.

Vandaar dat wij dit een belangrijk onderdeel vinden.

Persoonlijk contact  

Wij houden niet 'van instinkers'. Uw gegevens zijn van u en niet van ons.
Ons dossier voor u (online) te raadplegen en te archiveren. Hetzelfde geldt voor uw administratie en administratieve bescheiden.

Wanneer u ervoor kiest een faciliteit niet langer te willen gebruiken, bent u er zeker van dat u de historie niet kwijt bent.

Persoonlijk contact