TERUG NAAR INDEX
Wijziging in 2015
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2014

Kind regelingen

Veel ZZP’ers zijn naast ondernemer ook ouder. Daarom zijn wijzigingen in regelingen voor kinderen ook van belang voor de ZZP’er. Vanaf 1 januari 2015 zijn er nog vier regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dat zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige zeven regelingen verdwijnen, of gaan op in andere regelingen. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting worden per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Deze maatregelen treffen met name gescheiden ouders.