TERUG NAAR INDEX
Wijzing in 2015 (Personeel)
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2014

Veranderingen 1 januari 2015

De versoepeling van het ontslagrecht en de stimulering van WW'ers zal per 1 juli 2015 ingaan. De versterkte rechtspositie van flexwerkers staat voor 1 januari 2015 op het programma. Wat betekent dat voor jou als werkegever?

  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdeljke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een concurentiebeding opnemen.
  • Heeft je medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet  je uiterljk één maand  voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of je het contract wel of niet verlengt.
  • Heb je medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal twaalf uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als je je medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

 

Per 1 juli 2015

  • Je medewerker krijgt eerder een vast contract. Geef je een medewerker verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee jaar een vast contract. Nu is dat nog een opvolgingsperiode van maximaal drie maanden en een totale periode van drie jaar.