TERUG NAAR INDEX
Eindejaartips 2016
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2016

Kleine ondernemersregeling Omzetbelasting


Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent.

Het kan daarom voordelig voor u zijn bijvoorbeeld een voorgenomen investering dit jaar te doen.