TERUG NAAR INDEX
Eindejaarstips 2016
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2016
Per 1 januari 2017 kunt u de teruggaaf van btw op oninbare vorderingen eerder en eenvoudiger realiseren. Er komt een wettelijke fictie die bepaalt wanneer een vordering als ‘oninbaar’ is aan te merken. Dit moment kan eerder liggen dan voor u onder de oude regeling het geval was. Een eerdere teruggaaf van btw op oninbare vorderingen heeft een positieve invloed op uw werkkapitaal. Verder kunt u uw verzoek om btw-teruggaaf in de reguliere, periodieke aangifte verwerken. Het is raadzaam na te gaan of u uw boekingssystematiek en uw ERP-systeem hiervoor nog moet aanpassen. Overigens heeft de wetswijziging ook gevolgen voor de btw-verplichtingen van afnemers met openstaande schulden.