TERUG NAAR INDEX
Wet voorkoming witwassen en finacieren terrorisme
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Oct 2017

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. 

Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. 

Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

De Wwft legt mogelijk verplichtingen op aan::

  • verkopers van goederen
  • bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen
  • makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken
  • taxateurs van onroerende zaken
  • exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners
  • financiële instellingen, zoals banken, geldwisselkantoren, casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeraars
  • vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

De Belastingdienst houdt toezicht op de eerste 5 hierboven genoemden.Financiële instellingen, makelaars en accountants worden verplicht voor alle relaties dit onderzoek te doen en
hun archieven te bewaren. Deze verplichting geldt dus ook voor ons administratiekantoor.

Geheel in lijn met de transparante manier van werken van ons kantoor bieden wij u de gelegenheid de uitkomsten
hiervan in uw bezit te krijgen. Per onderzoek brengen wij u alleen de kostprijs, zijnde € 5,-- in rekening.
Van dit aanbod kunt u ook gebruik maken wanneer u zaken wilt doen met relaties waarbij u graag een dergelijk vooronderzoek zou willen.Klik hier voor de volledige tekst