Schema werkkostenregeling

 

 

- Geen loon ?

 

- Intermediaire kosten ?

 

- Gerichte vrijstelling ?

 

JA

- Nihilwaardering ?

 

- Noodzakelijke kosten ?

 

 

 

 

 

 

 

Onbelast

NEE

 

 

 

 

 

Vrije ruimte van 1,2%

 

NEE

totale loonsom opgebruikt ?

 

 

 

JA

 

 

Eindheffing 80% of

 

inhouden bij werknemer

 

 

 


 

Schematische weergave in tekst (bron: belastingdienst)

Geen loon of
geen belast loon
voor de loonheffingen

Belastbaar loon
voor de loonheffingen
(loon van de werknemer)

Eindheffingsloon:
vergoedingen en
verstrekkingen
die niet ten koste gaan
van de vrije ruimte

Eindheffingsloon:
vergoedingen en
verstrekkingen
die in de vrije ruimte
vallen

Hieronder vallen:

- vergoedingen voor intermediaire kosten

- voordelen buiten de dienstbetrekking

- vrijgestelde aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen (vrijgesteld loon)

- verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage van ten minste de (factuur)waarde betaalt

nihilwaarderingen

Hieronder vallen:

- auto van de zaak

- (dienst)woning

- boetes

- vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten

- vergoedingen en verstrekkingen die u als loon hebt aangewezen
Dit kan ook het bovenmatige deel van gerichte vrijstellingen zijn.

- deel van vergoedingen en verstrekkingen dat boven de 30%-grens uitkomt (gebruikelijkheidstoets)

Hieronder vallen:

- loon dat u hebt aangewezen als eindheffingsloon en dat gericht is vrijgesteld

(Zie gerichte vrijstellingen)

Hieronder vallen:

- alle vergoedingen en verstrekkingen die u hebt aangewezen
Dit kan ook het deel van gerichte vrijstellingen zijn dat uitkomt boven de normbedragen.

- de volgende 2 verstrekkingen aan postactieve werknemers:

a korting op producten uit eigen bedrijf

b verstrekkingen die u ook aan uw werknemers geeft, zoals een kerstpakket

Hiervan trekt u af:

uw vrije ruimte (1,2% van het totale fiscale loon van uw werknemers)

Over het restant betaalt u 80% eindheffing.