Bij gevraagde of verstrekte overzichten van de belastingdienst staan de diverse aanslagen e.d. vermeld met een code.
Vanaf januari voert de belastingdienst een stringenter invorderingsbeleid, waarbij de overzichten verwijzen met een codering.
Een korte toelichting over deze code.
De eerste getallenreeks (voor de letter) is uw BSN (sofi-nummer) of LVN nummer (bij BV's ed.)

De letter staat voor:

A - Loonheffing naheffing
B - Omzetbelasting
F - Omzetbelasting naheffing
H - Inkomstenbelasting
K - Vermogensrendementsheffing
L - Loonheffing
M - Motorrijtuigenbelasting
O - Omzetbelasting teruggaaf
S - Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)
T - Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg)
V - Vennootschapsbelasting
W - Zorgverzekeringswet
Y - Motorrijtuigenbelasting naheffing
Z - Overige

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van de aanslag waarbij:

0 t/m 5 = 1e t/m 6e voorlopige aanslag
6 = definitieve aanslag
7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):
0000.00.000.H.96 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2009
0000.00.000.B.01.1110 - Omzetbelasting janauri 2011

De site van de belastingdienst heeft een handige tool om uw aanslagnummer te herleiden naar een betalingskenmerk, of andersom.
De link: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk/