Wanneer u voor het eerst werknemers gaat aannemen moet u een loonbelastingnummer aanvragen.
Uiteraard kunnen wij u in het totale traject behulpzaam zijn.

Bij aanname van personeel kunt u dit formulier gebruiken.
Een deel kan door werknemer worden ingevuld, het tweede blad door u als werkgever.
Deze gegevens vormen de basis voor onze salariberekening(en) en eventueel te vervaardigen arbeidsovereenkomst.

De zogenaamde loonbelastingverklaring is vormvrij. Bij nieuw personeel is deze vraag opgenomen in het formulier.
Bij wijzigingen, of wanneer u hier of uw werknemer hier prijs op stelt, kan het door de belastingdienst uitgegeven formulier uiteraard ook worden gebruikt.

Ook voor werknemers die geen oproepkracht zijn dient u als werkgever voor iedere werknemer de arbeidsregistratie bij te houden. Niet alleen de werktijden, maar ook rusttijden e.d.

Wij willen u graag bijstaan in het vinden van de voor u meest practische oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met eventueel aanvullende eisen die in uw branche kunnen gelden.

Klik hier voor meer informatie op www.eerlijkwerken.zelfinspectie.nl/

Klik hier voor folder 'Eerlijk werken voor iederen' (PDF) van inspectie SZW


LET OP:

Ook bij inlenen personeel of uitzendkrachten heeft u als ondernemer registratie verplichtingen:

Een bedrijf is wettelijk verplicht om de identiteit van een uitzendkracht zelf vast te stellen/ te controleren, en de volgende gegevens in de administratie te bewaren:

Persoonsgegevens in de administratie bewaren De werkgever kan de identiteit van de uitzendkracht voortaan ook aantonen op basis van persoonsgegevens die hij in de administratie opslaat. Daarbij moet hij in elk geval -de volgende gegevens opnemen:
-naam, adres en woonplaatsgegevens;
-geboortedatum;
-burgerservicenummer (BSN);
-nationaliteit;
-soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;
-een specificatie van de gewerkte uren;
-de eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning of VAR;
-naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het uitlenende bureau.
Vergeet hierbij niet uw AVG-verplichtingen Vanaf 01-01-2014 is het niet meer verplicht om ook een kopie paspoort/identiteitsbewijs van de uitzendkracht in het dossier te bewaren;
Werkgeversverklaring. Uiteraard kunnen wij voor u ingevulde werkgeversverklaringen verzorgen.

Onkostendeclaraties dienen via salarisadministratie te verlopen (werkkostenregeling). Diverse mogelijkheden. Hieronder een tweetal voorbeelden (vrij in gebruik).


Verlofregistratie kan geautomatiseerd en/of via salarisadministratie plaatsvinden.
Toch leert de praktijk dat het bijhouden op papier practischer en duidelijker kan zijn.Werkbriefjes voor oproepkrachten. Diverse modellen (en geautomatiseerde versies) hebben wij voor u beschikbaar.


Heeft u een bijdrage of suggestie?
Laat het ons weten.

Voor het samenstellen van de jaarrekening, maar vooral voor uw eigen informatie is het aan te raden de voorraden te inventariseren per 31 december.
Diverse modellen kunt u aanschaffen in de boekwinkel of via internet. Belangrijkste is dat u uw (contante) ontvangsten of uitgeven via een kwitantie verantwoord in uw kas.
Vandaar dat wij hier een model hebben opgenomen. Volledigheidshalve melden wij dat binnen onze administratieve module dergelijke kwitanties direct zijn te vervaardigen.

Heeft u een bijdrage of suggestie?
Laat het ons weten.