Uw belasting aangifte en fiscale planning verzorgd.

Salaris en fiscale aangelegenheden zijn zogenaamde preferente verplichtingen. Vreemd genoeg zijn deze belangrijkste betalingsverplichtingen juist die waarvan u geen factuur heeft.

De berekening, het tijdig indienen en betalen moet u zelf verzorgen.

Om deze redenen informeren wij u per betalingsperiode met een zogenaamd overzicht preferente verplichtingen, waardoor u:

- De zekerheid heeft dat de aangifen tijdig naar de belastingdienst is verzonden;
- U de te betalen bedragen voor de vervaldatum kunt betalen;
- Er inzicht is op uw fiscale verplichtingen.

Verplichtingen over netto salarissen, Loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting worden hier nl. alle opgenomen. Inclusief informatie over "aanslagen die worden beoordeeld".

Foutmelding: Uw browser staat deze weergave niet toe.
LOONBELASTING
De aangifte loonbelasting is het totaal van inghouden loonbelasting en werkgeversopslagen van alle loonstroken over de voorafgaande maand. Wij dienen de aangifte voor u in en het te betalen bedrag sturen wij met de loonstroken en overige fiscale verplichtingen.

OMZETBELASTING
Per maand, of per kwartaal dient u deze aangifte samen te stellen en bij de belastingdienst in te dienen.
Deze berekening kunnen wij voor u tijdig verzorgen.

WINSTBELASTINGEN
Afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming is dit inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze aangiften kunnen wij voor u verzorgen. Op basis van kwartaaloverzichten die wij voor uw onderrneming samenstellen, kan de schatting van het huidig jaar voor u in de gaten worden gehouden en zonodig aangepast. Zo houdt u zicht op uw werkelijke fiscale positie.

TOESLAGEN
De schatting van het verwacht inkomen is ook belangrijk voor de toekenning van de toeslagen. Een onjuiste inschatting van het verwacht jaarinkomen kan ook hier gevolgen hebben.


Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:
           

De bewaartermijn is zeven jaar. Door ons verzorgde salarisberekeningen en fiscale zaken worden gedigitaliseerd.
U heeft via onze portal toegang tot dit archief. Te allen tijde kunt u hierdoor alle gegevens terugvinden, waar u ook bent.

Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:

           

Naast deze zekerheden is en blijft belangrijk dat wij u indien nodig adviseren en dat u voor alle vragen bij ons terecht kunt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht: