Een paar aandachtspunten waar wij ondersteuning kunnen bieden.

Voordat u daadwerkelijk start als ondernemer doet u er goed aan zich te orienteren op de risico's, verplichtingen en consequenties.
Hoe de financien te regelen, welke rechtsvorm is geschikt, aan welke verzekeringen moet ik denken, welke administratieve verplichtingen gelden voor mij zijn een aantal voorbeelden hiervan.
Graag helpen wij u bij deze lastige vragen.


Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:
Voor eigen doeleinden, wellicht noodzakelijke financiering kan het verstandig zijn een ondernemersplan uit te werken.

Heeft u behoefte aan deskundige hulp hierbij of een review van een bestaand ondernemersplan?


Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:
Uiteraard moet u als ondernemer een adminstratie bijhouden.
In eerste instantie voor de 'dagelijkse werkzaamheden', zoals factureren, kasboek bijhouden en uw correspondentie.
of mogelijke aanbevelingen van u.
De uitkomsten hiervan vormen de basis voor uw aangiften omzetbelasting, uw jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting.

Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:
U wordt al snel geconfronteerd met een aangifte omzetbelasting.
Jaarlijks dient u een aangifte winstbelasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) te verzorgen. Ook zult u een schatting van het inkomen moet maken voor de voorlopige aanslag. U betaalt namelijk geen loonbelasting meer over maandelijkse looninkomsten.

Hierbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met voorschriften en verplichtingen. Al is het maar of uw verkoopfactuur aan de eisen voldoet.Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:

De Belastingdienst komt uw boeken controleren om te kijken of u wel echt zelfstandig bent en de VAR rechtmatig gebruikt. Waar letten ze op en wanneer bent u eigenlijk echt zelfstandig?

Werkvormen

Helaas werkt het in Nederland niet zo, dat u zelf kunt bepalen wanneer u zelfstandig bent. Er zijn in de wet een aantal werkvormen vastgelegd waar iedereen in moet passen.

Overeenkomsten van werk

In de wet zijn er maar twee vormen van arbeid mogelijk: werkgever en werknemer. Binnen deze twee vormen van arbeid zijn er drie overeenkomsten van werk mogelijk:

 • De arbeidsovereenkomst
 • De overeenkomst van opdracht (het gaat hier om een opdracht van niet-stoffelijke aard: een dienst)
 • De overeenkomst aanneming van werk (het gaat hier om een opdracht van stoffelijke aard: bijv. een muurtje bouwen)
 • Bij de arbeidsovereenkomst is er sprake van loondienst. De overeenkomst van opdracht en overeenkomst aanneming van werk zijn zelfstandige vormen. De opdrachtnemer (de zelfstandige / zzp) voert geheel zelfstandig een klus uit voor de opdrachtgever. De opdrachtgever bemoeit zich niet met de manier waarop de zzp de klus uitvoert omdat hij/zij er geen verstand van heeft.

  Zelfstandig of toch een arbeidsovereenkomst

  Uit onderzoek is gebleken dat een op de drie zzp toch een arbeidsovereenkomst heeft met zijn/haar opdrachtgever. Dit kan omdat een arbeidsovereenkomst van rechtswegeontstaat. Dat betekent dat als de situatie overeenkomt met de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, er wettelijk gezien ook een arbeidsovereenkomst is. Ongeacht wat er in de contracten staat. Daarbij is de arbeidsovereenkomst de hoogste wet (BW 7:610 lid 21). Indien er ook een andere wet van toepassing zou kunnen zijn op de situatie maar deze spreekt een arbeidsovereenkomst tegen, dan is alleen de arbeidsovereenkomst geldig.

  Hoe herkent u een arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst bestaat uit drie elementen:

 • Werkgeversgezag (de werkgever vertelt hoe de werknemer zijn werk moet doen en waar/wanneer)
 • Persoonlijke arbeid (de werknemer moet het werk zelf uitvoeren, hij kan zich niet laten vervangen door een willekeurig persoon)
 • Loon (de werkgever betaalt loon voor het geleverde werk van de werknemer)
 • Wanneer u zich als zzp verhuurt aan andere bedrijven, dan voert u zelf de werkzaamheden uit (persoonlijke arbeid) en u krijgt daarvoor betaald (loon). Dat zijn al twee elementen van de arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst zal daarom bij de boekencontrole uitzoeken of er ook sprake is van werkgeversgezag bij uw opdracht(en). Als de Belastingdienst kan bewijzen dat u onder het gezag van uw opdrachtgever de opdracht uitvoert dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en bent u niet zelfstandig.

  Hoe zit het met de VAR?

  Hier kunnen we kort en krachtig antwoord geven.

  De VAR verklaring bestaat niet meer.

  Werkgeversgezag

  Werkgeversgezag is een ruim begrip en kan per situatie verschillen. Maar er zijn een aantal punten door jurisprudentie (Rechtbank uitspraken) vastgelegd, waar elke inspecteur werkgeversgezag in ziet:

 • Uw opdrachtgever bepaalt hoe u uw werk moet uitvoeren. U moet zich houden aan de richtlijnen van het bedrijf. De opdrachtgever bepaalt hoe laat u begint, welke dagen u werkt en waar. U moet zich verantwoorden voor uw werk. U moet zich aan dezelfde regels houden als de werknemers van het bedrijf. Dit geldt allemaal als een gezagssituatie.
 • U voert dezelfde werkzaamheden uit als de werknemers van het bedrijf. Uw opdrachtgever huurt u bijvoorbeeld in om zijn team te versterken in tijden van drukte. Omdat uw opdrachtgever mensen in dienst heeft die hetzelfde werk doen als u, heeft hij de mogelijkheid om iets over uw werk te zeggen. Dit is ook een gezagspositie, ook als uw opdrachtgever niets zegt over uw werk. Het feit dat hij de mogelijkheid heeft is al genoeg.
 • U heeft eerder in loondienst gewerkt bij uw huidige opdrachtgever. U bent uit dienst getreden, zelfstandig geworden en terug ingehuurd door uw voormalige werkgever. Dit is een doorlopend dienstverband. Uw opdrachtgever was eerder al uw werkgever dus zal hij in de nieuwe situatie nog steeds iets kunnen zeggen over uw werk.
 • Wanneer bent u wel zelfstandig?

  De Belastingdienst ziet u als zelfstandige / zzp wanneer u een overeenkomst van opdracht sluit (en er dus geen sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst). Er is sprake van deze overeenkomst wanneer:

 • uw werk bij de opdrachtgever niets te maken heeft met de normale bedrijfsuitvoering en een duidelijk einde heeft. U managet bijvoorbeeld een reorganisatie of u voert een nieuw ICT systeem in;
 • u uzelf kan laten vervangen door een willekeurig persoon, zonder eerst te overleggen met uw opdrachtgever. Hierdoor is het element persoonlijke arbeid weg uit de arbeidsovereenkomst en bent u dus zelfstandig.
 • Meerdere opdrachtgevers

  Wanneer u uw werk niet altijd zonder werkgeversgezag kan uitvoeren maar u heeft wel meerdere opdrachtgevers per jaar, dan kan de Belastingdienst u ook als zelfstandige zien. Maar u mag niet meer dan 70% van uw omzet bij 1 opdrachtgever verdienen en u heeft een VAR (wuo of dga) nodig. Pas op, deze regel is niet waterdicht. U kunt ook drie arbeidsovereenkomsten hebben bij drie opdrachtgevers. Laat u dan ook goed voorlichten.

  Kom zelfstandig over

  Wanneer er in een situatie niet helemaal duidelijk is of er sprake is van werkgeversgezag kijkt de Belastingdienst naar andere elementen van zelfstandigheid. Als u echt zelfstandig bent dan houdt u een boekhouding bij, maakt u reclame voor uw bedrijf en bent u altijd op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. U investeert in uw bedrijf en u loopt risico dat de klant niet betaalt waardoor u inkomsten misloopt.

  Zit u dus heel veilig bij een opdrachtgever die de ene opdracht na de andere voor u heeft, waardoor u geen reclame hoeft te maken en ook nauwelijks risico loopt, dan is de kans groter dat de Belastingdienst u niet als zelfstandige ziet (in geval van twijfel over werkgeversgezag).

  Zienswijze belastingdienst / Zo maar wat aandachtspunten:

  Zonder verder in details te treden zijn er een aantal zwaarwegende omstandigheden te noemen als aanvulling op het hierboven genoemde:

 • Is ZZP eerder in loondienst geweest voor vergelijkbare werkzaamheden?
 • De feitelijke gezagsverhouding
 • Het aantal opdrachtgevers
 • Zijn er door ZZP investeringen gedaan?
 • Hoe actief (en herkenbaar als zelfstandig ondernemer) is de ZZP in zijn pogingen nieuwe opdrachtgevers te verwerven?
 • Heeft u drie of meer opdrachtgevers? (per jaar)
 • Vertegenwoordigd uw grootste opdrachtgever meer dan 70% van uw jaaromzet?
 • Vele vragen waar u rekening mee moet houden om te weten of u wel of niet ondernemersaftrek in uw aangiften verantwoord kunt toepassen.
  Laat u goed voorlichten.


  Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (0182 235 131) of stuur bericht:
  Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (0182 235 131) of stuur bericht:
  In overleg bepalen wij met u de meest geschikte manier van werken. Het doel is het vinden van een voor u en ons meest effectieve en daardoor kostenvriendelijke inrichting en wijze van samenwerking. De softwarematige faciliteiten zijn hierbij inbebrepen.

  Wij nodigen u uit voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek om de verrassende mogelijkheden door te nemen. Wij zijn ervan overtuigd een passende oplossing voor u te kunnen vinden.

  Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (0182 235 131) of stuur bericht:
  Als zelfstandige zonder personeel is de omvang van de administratie vaak beperkt. Misschien juist wel daarom komt het regelmatig voor dat onbewust men geen goede administratie voert. Dit kan in de toekomst onaangename verrassingen geven. Ons ZZP-totaalpakket kent de volgende items waardoor u verantwoord kunt ondernemen:

 • Hulp en advies over al dan niet 'ondernemerschap'
 • Hulp en advies inzake modelovereenkomsten met uw opdrachtgevers
 • Advies en begeleiding waar nodig en gewenst (Vraagbaak)
 • Software: Eenvoudig factureren, kas bijhouden, inkopen registreren en (digitaal) archiveren, correspondentie module
 • In combinatie met cloud-faciliteit voor een effectieve samenwerking
 • E-mail adres (inclusief app)
 • Per kwartaa: Overzicht fiscale verplichtingen en financieel overzicht
 • Jaarrekening
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • In overleg een vast bedrag per maand of kwartaal, all-in !  Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (0182 235 131) of stuur bericht:
  Naast onze persoonlijke begeleiding als administratiekantoor faciliteren wij uw administratieve inrichting. Onze prijsafspraken zijn daaarom inclusief een factuursysteem, een systeem om online uw inkopen te digitaliseren en een backup faciliteit voor uw computer. Ofwel faciliteren wij uw volledige administratie.
  Desgewenst kunnen wij u zels voor ca 500,-- euro een volledig ingerichte laptop voor uw zakelijke doeleinden aanbieden.

  Daarnaast is het voor u van belang of u als ondernemers, voor de zogenaamde fiscale ondernemersfaciliteiten wordt geaccepteerd door de belastingdienst.
  De zogenaamde modelovereenkomst gaat feitelijk niet verder dan een zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de vraag of sprake is van een loondienstverhouding of niet. Het is geen bindende uitspraak over uw ondernemerschap.

  Het is belangrijk voor u zich als ondernemer te uiten (Zie het kader hierboven) en daadwerkelijk meerdere opdrachtgevers te realiseren. U kunt hierbij denken aan adverteren, bedrijfslogo en visitekaartjes, uw webpagina.
  Ook hier kunnen wij u behulpzaam zijn.

  U ziet, wij beperken onze service niet tot puur boekhouden, maar zoeken voor u een verantwoorde totaaloplossing.

  Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (0182 235 131) of stuur bericht: