Privacyverklaring MijnBedrijfsPunt

Website
Onze website maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Ofwel wij verzamelen via onze website geen informatie. Onze gehele website, inclusief onze online faciliteiten zijn goed beveiligd (https://...)

Iedere doorverwijzing naar onze online diensten, maar ook voor uw gemak verzamelde ondernemerslinks worden geopend in een nieuwe pagina, waardoor u altijd kunt zien ook bij deze toepassingen in een beveiligde omgeving werkzaam te zijn. Als een doorverwijzing naar een pagina van een derde (denk bijvoorbeeld aan telebankieren) wordt u hierdoor ook geattendeerd op eventueel 'cookie-gebruik' van deze partij met diens eigen privacy en cookie beleid.

Mijn BedrijfsPunt is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Bescherming van uw gegevens
MijnBedrijfsPunt garandeert hierdoor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website.
In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Wat doen we met uw gegevens (voor relaties van ons kantoor)
In het kader van onze dienstverlening, legt MijnBedrijfsPunt gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en in sommige gevallen uw telefoonnummer en adres) voor de verwerking van uw administratie, verzorgen van uw fiscale gegevens en aangiften en voor zover van toepassing personeels- en salarisadministratie. MijnBedrijfsPunt gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende taak. Hiervoor wordt een zogenaamd verwerkersovereenkomst gesloten. Deze vertrouwelijke gegevens worden afdoende bewaakt en beveiligd om conform AVG richtlijnen u van dienst te zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kenmerk van ons kantoor is dat persoonlijke aandacht en begeleiding het uitgangspunt is. Dit betekent dat wij ons bijvoorbeeld niet beperken tot geautomatiseerde verwerking van door u aangeleverde en gescande documenten. Van strikt geautomatiseerde besluitvorming is dan ook geen sprake.

Openbaar maken
MijnBedrijfsPunt functioneert als verlengstuk van uw onderneming. Wij zullen uw gegevens nooit openbaar maken. Ook zullen gegevens nooit worden verkocht of op een andere manier worden verstrekt aan derden. Soms zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen, zoals bijvoorbeeld uw fiscale gegevens, meldingen pensioenfonds voor uw werknemers. Deze zaken worden u kenbaar gemaakt in eerder genoemde verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst wordt exclusief per relatie opgesteld.

Gegevens wijzigen
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op. U kunt uw gegevens altijd zelf wijzigen wanneer u zelf ook gebruik maakt van onze administratieve systemen.

Wijzigingen in privacyverklaring
MijnBedrijfsPunt houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Relaties van ons kantoor die administratieve taken aan ons hebben uitbesteed zullen door ons op de hoogte worden gesteld wanneer een wijziging plaatsvindt.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.