UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.
Voor veel ondernemingen (denk aan BV, vof, cv of maatschap) is het verplicht deze UBO in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Zijn de gegevens van UBO's in het UBO-register openbaar?
KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO's in het UBO-register. We verwerken deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Openbare UBO-gegevens
-  voor- en achternaam
-  geboortemaand en -jaar
-  nationaliteit
-  woonland
-  het belang en de omvang van het belang dat een UBO in een organisatie heeft

Niet-openbare UBO-gegevens
Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Deze gegevens van UBO's zijn niet openbaar:
-  geboorteplaats
-  geboortedag
-  woonadres
-  BSN en TIN
-  kopie van identiteitsdocument
-  documenten waaruit belang en omvang van belang blijkt

Afgeschermde persoonsgegevens zijn niet voor iedereen inzichtelijk Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat, dan kunnen de persoonsgegevens afgeschermd worden. Op het KVK uittreksel UBO-register staan dan alleen het belang en de omvang van het belang van deze UBO.
Wwft-instellingen
met een financiële taak en bevoegde autoriteiten kunnen de afgeschermde gegevens wel blijven inzien, ondanks de afscherming.
Wat zijn bevoegde autoriteiten?
Bevoegde autoriteiten zijn organisaties zoals het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Deze organisaties zijn bevoegd om gegevens uit het UBO-register te gebruiken voor bijvoorbeeld on derzoek naar verdachte geldstromen. Om welke organisaties het precies gaat kun je zien in art. 1d van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1:93 van de Wet op het financieel toezicht, art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten en art. 51a van het Handelsregisterbesluit 2008.

Wilt u het registreren via een formulier?
Of digitaal?
Wat heeft de tekenbevoegde nodig bij de UBO-opgave (via Digid)?
-   voornamen en achternaam
-   BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)
-   e-mailadres
-   telefoonnummer
-   DigiD
-   privérekening op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling

Wie mag/moet de UBO-opgave doen?
De personen die namens je cv, maatschap, vof, EESV of rederij wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle maten, vennoten, bestuurders van de vof.

Wilt u onze hulp bij het voorbereiden? Vraag het ons.            


Wilt u het registreren via een formulier?

Of digitaal?
Wat heeft de tekenbevoegde nodig bij de UBO-opgave (via Digid)?
-   voornamen en achternaam
-   BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)
-   e-mailadres
-   telefoonnummer
-   DigiD
-   privérekening op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling


Wie mag/moet de UBO-opgave doen?
De tekeningsbevoegde(n) van de vennootschap.

Wilt u onze hulp bij het voorbereiden? Vraag het ons.